Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
412 postów 406 komentarzy

w obronie praw mojego kraju...

Humpty Dumpty - Animalia, Chordata, Vertebrata, Mammalia, Placentalia, Primates, Hominoidae, Homo, Homo sapiens.

Gwiazdowski wie, jak naprawić ZUS  

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Kolejna gwiazda (nomen omen) rozbłysła na firmamencie partyjnym. Robert Gwiazdowski i nowo powstałe ugrupowanie Polska Fair Play wiedzą, co trzeba naprawić.

Bo też wiedza Roberta Gwiazdowskiego dotycząca funkcjonowania Państwa i jego organów nie jest tylko teoretyczna.

Gwiazdowski przecież od 28 lutego 2006 r. do września 2007 r. jako przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej był Prezesem Rady Nadzorczej ZUS.  

To pamiętny okres w historii rozwoju polskiego mikro i małego biznesu.  

W połowie lat 2000 ZUS informował społeczeństwo o możliwości ubezpieczenia niezależnie od wysokości składki. Centrala ZUS w Warszawie, ul. Czerniakowska 16 (pismo znak EUu 400-10/06 z dnia 10 lutego 2006 r.) informowała zainteresowanych, że brak jest określenia minimalnej podstawy wymiaru składek dla osób wykonujących pracę nakładczą.  

Członek Zarządu ZUS Ireneusz Fąfara (pismo FUu 400-85/06) stwierdzał to samo.

ZUS Oddział w Rybniku, Inspektorat w Raciborzu 3 października 2006 roku – też.

ZUS Oddział Wojewódzki w Warszawie (był taki na Senatorskiej) w 2007 roku informował, że można otrzymać wynagrodzenie w wysokości …0,- zł. I mimo to być dalej ubezpieczonym.

Tak samo informowały inne oddziały ZUS na terenie kraju (np. Sosnowiec, Chorzów itp.).

Wreszcie kwietniowe wydanie gazetki największego polskiego przymusowego ubezpieczyciela „ZUS DLA CIEBIE” na trzeciej stronie podaje informację, że zmieniły się zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Teraz, aby zadeklarować ubezpieczenie na podstawie pracy nakładczej trzeba osiągać przychód tej samej wysokości, co wirtualna podstawa działalności gospodarczej – 60% prognozowanej średniej.  

Bo, wg organu ZUS, dotychczas można było wykonywać pracę nakładczą nawet za 1 zł miesięcznie. I mimo to być ubezpieczonym.  

Taki wybór pozwalał na obniżenie kosztów działalności.  

Wyobraźcie sobie osobę, która jest przedsiębiorcą i prowadzi kiosk. Kiedyś zwany „RUCH-em” po prostu.

Jeśli nie jest położony w dobrym miejscu, to cały miesięczny zysk oscyluje wokół 2-3 tysięcy złotych.

Przy czym by go otrzymać pracuje się ok. 300 godzin miesięcznie, czyli na dwóch etatach.

Tymczasem z zarobionych 2-3 tys. zł trzeba oddać na ubezpieczenie społeczne ok. 1300 zł.

Czyli praca na własnym to wynagrodzenie na poziomie połowy minimalnej płacy.

Czy związki zawodowe godziły by się na płacę rzędu 750 zł za pełny etat?

(podane wyżej liczby wg dzisiejszych danych)

Oczywiście my, konsumenci, możemy się na to po prostu wypiąć.

Ale to oznacza, że nagle kupno gazety codziennej stanie się problemem.

Ba, tak samo kupno biletu na tramwaj czy autobus!

Zatrudnienie na tzw. umowę o pracę nakładczą redukowało koszty ZUS o połowę. Tym samym przedsiębiorca mógł zbliżyć się do wynagrodzenia minimalnego. Oczywiście w przeliczeniu na godzinę pracy.

Tymczasem w Turcji czy Wielkiej Brytanii rząd rozumie, że istnieją także drobni przedsiębiorcy i są oni niezbędni dla funkcjonowania społeczeństwa.

Ale w Polsce musiało być inaczej.

Gdzieś tak od 2006 roku zaczęła się cicha akcja wydawania decyzji odmawiających ubezpieczenia społecznego na podstawie pracy nakładczej.

9 stycznia 2008 roku Sąd Najwyższy wydał kilka wyroków, które od tej pory stały się najbardziej cytowanymi orzeczeniami w Polsce.

Po kolei: wyrok o sygnaturze III UK 76/07 – Sąd Najwyższy uznał, że do pracy nakładczej mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 kc. Oba artykuły pozwalają na uznanie nieważności czynności prawnej.

Tego samego dnia Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze III UK 73/07 stwierdził, że umowy o pracę nakładcza, w których to wykonawca nie uzyskał rzekomo konstrukcyjnego warunku, czyli wynagrodzenia w wysokości równej 50% najniższego wynagrodzenia, dotknięte są pozornością (art. 83 kc), a więc nie rodzą skutków prawnych.

Oraz trzeci wyrok, pewnie po to, by urozmaicić zusowskie decyzje, o sgn III UK 74/07. Dla odmiany jako podstawę stwierdzenia nieważności umowy o pracę nakładczą SN uznał sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.  

Tak oto dzień 9 stycznia 2008 roku stał się przełomem dla ZUS.  

Po opublikowaniu w/w wyroków cała Polska została dosłownie zalana prawie że jednobrzmiącymi decyzjami ZUS, skierowanymi dodrobnych przedsiębiorców, którzy na całym świecie są maksymalnie zwolnieni z opłacania składek.

Nawet na Słowacji.

Bo normalnemu państwu bardziej opłaca się, gdy jakiś Smith, Juroszek czy inny Kugel zamiast na garnuszku opieki społecznej odciąża budżet gminy i zarabia przynajmniej na siebie.

Ba, ludzie, utwierdzani przez lata przez ZUS, że postępują zgodnie z prawem, nagle stali się wrogami Polski!

Oto Sąd Apelacyjny w Katowicach w składzie – przewodnicząca Alicja Kolonko, Witold Nowakowski – sprawozdawca i Wojciech Bzibziak uznał, że mamy do czynienia z działaniem obywateli przeciwko funduszowi ubezpieczeń społecznych( a więc w istocie przeciwko państwu) (wyrok z dnia 2 lutego 2012 roku III AUa 1026/11).

Powstaje jednak pytanie: gdzie byli urzędnicy ZUS, którzy obserwowali prawdziwą „ucieczkę” drobnych przedsiębiorców spod obowiązkowego ubezpieczenia?

Dlaczego ZUS milczał przez ponad cztery lata?

W tym czasie powstawały firmy, które oferowały zatrudnienie na tzw. pracę nakładczą, czerpiąc z tego tytułu pokaźne zyski! Wg szacunkowych danych ZUS chodzi o ok. 50.000 osób.

Szacunkowy uszczerbek dla Skarbu Państwa to: 1.440.000.000,- zł.

Połowa z tego trafiła do firm, oferujących pracę nakładczą, która zwalniała z płacenia ZUS z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej.  

28 lutego 2009 roku zmieniono ustawę tak, że praca nakładcza przestała być kuszącą alternatywą.  

Wróćmy na chwilę do cytowanych wyżej wyroków. Ot, III UK 74/07.  

Wyrok SN (kasacyjny) poprzedzony był decyzją ZUS wydaną dnia 21 kwietnia 2006 r., oddalającym odwołanie wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 4 grudnia 2006 r. i wreszcie wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 18 kwietnia 2007 r.   Wszystkie wydane na korzyść ZUS.  

SN uznał, że pozorna umowa o pracę nakładczą, na podstawie której jej strony nie miały zamiaru i nie realizowały konstrukcyjnych cech (elementów) tego zobowiązania dotyczących rozmiaru wykonywanej pracy w ilości gwarantującej wynagrodzenie w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę nie stanowi uprawnionego tytułu podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących pracę nakładczą.

  Tak więc SN zaklepał wyroki, które zapadały od grudnia 2006 r. do 18 kwietnia 2007 r.  

Wynagrodzenie niższe od połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę nie stanowi uprawnionego tytułu podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.  

Czyli mniej niż 380,- zł.  

W tym samym czasie ZUS informuje, że można zarobić nawet…0,- zł! I mimo to być ubezpieczonym.  

A Robert Gwiazdowski stoi na czele Rady Nadzorczej ZUS.  

Co to za Organ?  

Ustawa z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ustawa systemowa), regulująca wspólne zagadnienia dla całego powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, ustanawia Radę Nadzorczą ZUS jako jeden z trzech, obok Prezesa i Zarządu, organów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa systemowa reguluje również zasady ustalania składu Rady oraz wylicza jej zadania. Całość tej regulacji wskazuje, że Rada Nadzorcza ZUS odgrywa w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych rolę organu przedstawicielskiego, o jakim mówią standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy. Standardy te przewidują angażowanie przedstawicieli stron najżywotniej zainteresowanych funkcjonowaniem systemów i instytucji zabezpieczenia społecznego w procesy ich kształtowania, zarządzania nimi, czy ich kontrolowania.  

…. Rada na bieżąco monitoruje stan Zakładu i prowadzonych przez niego działań. Ustawa systemowa stwierdza, że Rada może się domagać od Zarządu wszelkich informacji o pracy Zakładu. Daje to Radzie możliwość uzyskiwania informacji, na podstawie których Rada przeprowadza systematyczny przegląd poszczególnych dziedzin funkcjonowania Zakładu.  

 https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/organy-zus/rada-nadzorcza-zakladu )    

 

Po 12 latach „wujek-dobra-rada” Gwiazdowski już wie, co trzeba zrobić.  

"Dzisiejszy system emerytalny to fikcja. Wróćmy do rzeczywistości, wprowadźmy emeryturę obywatelską obudowaną rynkowymi mechanizmami wsparcia społecznego."  

Ale za dobrym wujkiem ciągnie się historia.  

Schizofreniczne działania ZUS miała miejsce podczas kadencji Gwiazdowskiego.

Z jednej strony zapewniano sobie oręż do walki z przedsiębiorcami (już później wymienione wyżej trzy wyroki SN jako tzw. zusowska triada będą powielane przez sądy jak Polska długa i szeroka) z drugiej zaś upewniano, że to, co robią, jest w porządku.  

W ten sposób pozwolono na wyłudzenia kwot na skalę większą, niż… tzw. afera paliwowa.   Oszuści podpierali się wydawnictwami własnymi ZUS po to, by wzbudzić u ofiar zaufanie.  

Odium tego w jakiejś mierze spada na Roberta Gwiazdowskiego.  

Miał bowiem wszelkie narzędzia, by procedurę ukrócić.   Nie zrobił nic.  

I dzięki temu NIC  w Polsce wyrosło kilka fortun za cenę iluś tysięcy rozbitych rodzin, dziesiątek samobójstw, ucieczek na Zachód, a nawet do Kanady.  

Za cenę żalu i utraty zaufania do Państwa.    

 

10.03 2019        

KOMENTARZE

 • Jakiś czas temu, byłem w ZUS-ie załatwiać tzw kapitał początkowy...
  pani przy stanowisku przeglądała moje świadectwa pracy i wpisywała je - nazwijmy to - do komputera.
  Jako że mam całkiem spory staż pracy jeszcze w państwowych zakładach pracy, więc i świadectwa pracy były bezdyskusyjnie w porządku, więc pani na stanowisku mogła je bez problemu wpisać i policzyć ten cały kapitał poczatkowy.
  Na stanowisku obok w podobnej sytuacji siedział ok 40-to letni mężczyzna i i także, jak wynikało z rozmowy, załatwiał ten kapitał.
  Niestety w tamtym przypadku sytuacja okazała się dramatyczna, bo na zapytanie pani na jego stanowisku o świadectwa pracy, mężczyzna wyciągnął kartkę na której miał własnoręcznie zapisane okresy zatrudnienia na tzw umowy "śmieciowe", bądź w ogóle na czarno.
  Pełna kartka okresów zatrudnienia i ani jedno na umowę o pracę...

  Pani przy okienku załamała tylko ręce i powiedziała :
  - ja potrzebuje pana świadectwa pracy, co ja tutaj mam panu wpisać?, nie ma pan żadnych świadectw pracy?
  Mężczyzna kiwnął tylko przecząco głową i ze smutkiem odszedł ze stanowiska.

  Na moje zagadnięcie panią przy moim stanowisku :
  - czy słyszała pani tą rozmowę?
  Pani zmieniła dotąd urzędową minę i z mieszaniną smutku i oburzenia stwierdziła :
  - moja córka jest dokładnie w takiej samej sytuacji. Jest juz po trzydziestce i ani jednej porządnej umowy o pracę...

  Co powinni zrobić młodzi ludzie, gdy ktoś, jakiś moher w rozmowie przy nich przyzna się, bądź o zgrozo, będzie chełpił się tym, że był członkiem Solidarności i obalył komunę?
 • @Autor
  Zadziwia Pana naiwność.
  Sądzi Pan, że te procedury były wynikiem braku rozeznania o skutkach społecznych i prawnych?
  BYŁY JEDNYM Z WIELU WCHODZĄCYCH W STRATEGIĘ LIKWIDOWANIA POLSKI I POLSKOŚCI JAKO PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZEŃSTWA.

  Obecne ataki na PiS , (przy wielu zastrzeżeniach tyczących działalności tej struktury - zwłaszcza w odniesieniu do polityki zagranicznej), mają przyczynę w próbach odbudowy normalności społeczeństwa polskiego.
  Przykładem jest przywracanie komunikacji z małymi miejscowościami.
  Były likwidowane - bo się nie opłacały. A przecież np. wychowywanie dzieci - też się "nie opłaca" (500+ tylko częściowo kompensuje koszty), a bez takich "nieopłacalnych działań - społeczeństwo nie istnieje.

  Treść notki - popieram. Ale , jak napisałem, poczynania ówczesnych władz nie wynikały z głupoty, pazerności, czy braku zrozumienia procesów; były świadomie zaprojektowane.
 • @ Autor, All
  "Gwiazdowski wie, jak naprawić ZUS"

  Ja wiem lepiej ;-)

  Istnienie ZUS to Himalaje zdebilałego kretynizmu.
  ZUSu nie da się naprawić.
  ZUS musi zostać zlikwidowany. Razem z PIT, VAT, akcyzami i wszystkimi składkami.
  Zamiast nich wprowadza się:

  - Globalne ustalanie świadczeń
  - "Ustawę Wilczka"
  - Jeden podatek pośredni w jednej wysokości na wszystkie dobre i usługi.

  Oczywiście to tylko w kwestii podatków i uwolnienia gospodarki.
  Poza tym oczywiście kontrakt wyborczy, suwerenność monetarna, wiążąca moc referendum, spółki właścicielsko - pracownicze (wszystko o czym pisał Szanowny Nikander)

  No a jak ktoś ma problem z dostrzeżeniem Himalajów to ja już nie uradzę.
 • @Jan Paweł 08:19:13
  "Jako że mam całkiem spory staż pracy jeszcze w państwowych zakładach pracy..."

  1. Solidarność! Solidarność! ;-(
  2. Firmy państwowe, ZUS państwowy a Pan dalej musi do okienka...
  3. Firmy zlikwidowane, a ZUS został :-(

  Ukłony
 • Szanowny panie Autorze...
  pisze pan : "Powstaje jednak pytanie: gdzie byli urzędnicy ZUS, którzy obserwowali prawdziwą „ucieczkę” drobnych przedsiębiorców spod obowiązkowego ubezpieczenia?.."

  i od razu widać, że nie prowadził pan działalności gospodarczej po "odzyskaniu" wolności i wczesniejszym obalyniu komuny.

  Proszę, sobie wyobrazić, że za tzw komuny, ci drobni przedsiebiorcy- rzemieślnicy nie musieli uciekać od płacenia składek ZUSu i podatków, bo były one tak niskie, że ci drobni (i chwała Panu Bogu, że tylko drobni) zanosili te swoje podatki z uśmiechem na ustach.
  Nikt wtedy nie musiał kombinować jak przeżyć, bo po oddaniu podatków starczało na godne życie, rozwój firmy i godną zapłatę dla ewentualnych pracowników, bo nikt nie przyszedł do prywaciarza, jeżeli nie dostał wyraźnie wyższej pensji i pełnego ZUS-u.

  No, ale obalylyśmy tą komunę i teraz różnej maści gwiezdni magicy wymyślają rózne kosmiczne dyrdymały, niszcząc do końca tą wyjątkową zdobycz społeczną jaką jest ZUS.
  Tępi się nie ten Kapitalizm Globalistyczny którzy nam tą zdobycz zniszczył, ukradł itd a tych drobnych przedsiębiorców, którzy kiedyś dali się nabrać Solidarności i dopuścili do rozkradzenia tego potęznego potencjału gospodarczego, ich zakładów pracy które dawały im chleb.
  Po zniszczeniu 10mln stanowisk pracy 8mln Polaków musiało opuścić swoją Ojczyznę i szukać tego chleba za granicą.

  Więc panie Autorze, teraz to ku uciesze tych na tej finansowej górze która nas okradła, pozostaje już tylko przerzucanie odpowiedzialności z jednej strony na drugą i żarcie się tu na dole miedzy sobą, co właśnie - jak widać - się dzieje.
 • @Jasiek 09:50:31
  I wielka Chwała Panu Bogu że ZUS pozostał (łącznie z tymi okienkami w których można coś załatwić), bo przynajmniej ci co tą Polskę budowali mają teraz jeszcze jakąś tam emeryturę.
  Więc zupełnie nie rozumiem tej kpiny.

  Biedni teraz ci młodzi którzy nie załapali się na jakąś porządną pracę (i umowę o pracę), bo tak jak ten 40-to latek przy tym sąsiednim okienku (i córka pani z "mojego" okienka) zostaną bez emerytury.

  Czy pan sobie wyobraża co to w przyszłości oznacza? ile samobójstw z powodu tego pieprzonego "odzyskania" wolności?
 • @Jan Paweł 10:16:03
  "...łącznie z tymi okienkami w których można coś załatwić..."

  Tylko po co? ;-DDD

  Najpierw krzyczał Pan "Solidarność!" a teraz "ZUS!" Jedno ujebało przemysł, a drugie demografię. Oj, będzie trzeba odpokutować po tamtej stronie, bo po tej to już czasu na pewno Panu zabraknie ;-(
  Za samą "Solidarność!" wystarczyłoby na pewno, ale już ta Pańska "poprawka" rozwaliła Niebiesiom system odkupienia tu, na Ziemi.

  I co teraz?
 • @Jan Paweł 10:16:03
  "I wielka Chwała Panu Bogu że ZUS pozostał..."

  Proszę nie bluźnić.
 • @Jasiek 10:48:21
  Zupełnie nie rozumiem jak ZUS zniszczył demografię? przecież za PRL-u (czyli także działalności ZUS-u) liczebność Polaków wzrosła od ok 25mln po II wojnie do 40mln pod koniec epoki Gierka. Prognozy na rok 2000 były rzędu 60mln...
  Czyli jakby na to nie patrzeć PRL wraz z ówczesnym ZUS-em działał o wiele, wiele lepiej niż dzisiejsze 500+.
 • Autor
  Tym razem Sz. Autor napisał bzdury,zakładając, że nikt nie zajrzy do przywołanych wyroków.Ja zajrzałem i pytam : po co ta ściema?
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:28:41
  "Obecne ataki na PiS ... mają przyczynę w próbach odbudowy normalności społeczeństwa polskiego.
  Przykładem jest przywracanie komunikacji z małymi miejscowościami"

  Pierdol...nie o Szopenie typowego Wolackiego Janusza i PISowskiego trolla
  Pokaż Panie @Wojtas spis tych przywróconych połączeń, oraz jak rozumiem nowych baz nowych PKS'ów
  Słucham i czekam na wykaz połączeń i lokalizacji baz
  Co, nie ma?
  A dlaczego?
  Aaaaaaa już wiem: bo tego nie ma i póki co było to tylko mlaśnięcie ozorem karła plującego jadem i opowieściami wytrzepanymi z mchu i paproci z drabinki

  Gów..o a nie wskrzeszą PKS'y z dwóch prostych przyczyn:
  - sami są na to za głupi i nie mają kasy (choć to drugie jest mniejszym problemem bo zawsze znów można dopier...lić pośrednich podatków)
  - prywatnie nikt się tym nie zajmie bo co jest opłacalne to jest już wykonywane - a co nie jest opłacalne tego nikt wykonywał nie będzie - baaa byłoby to nawet niezgodne z prawem/bądź ujmując inaczej: podstawą do dowalenia się choćby U.S.

  Także kaczelnik jedynie mlaska dziobem a nie przywraca
  Przywróci dopiero gdy przywróci a nie będzie gadał: nowe samoloty też kupili, i 50 śmigłowców kupili, i nowe wozy bojowe kupili, i statek w stoczni budują (póki co jedynie stoi postawiona propagandowo stępka nie wiadomo od czego, tablicę z niej już zdążono zapierniczyć, a projektu statku nawet nikt nie wykonuje :)) ), i kopalń nie zamykają (w międzyczasie zamknęli chyba więcej niż chciały platfusy, plus najpierw w tamtym rejonie zabronili palić wydobywanym tam węglem a od dziś od północy w całej Polsce nawet kotłów "nie eco" już wcale sprzedawać nie wolno - pomimo iż Ci łatwo sterowalni górnicy dostają "pomoce" w .... węglu :)) - ciekawe czym teraz duda/komandos im zamydli oczy), ograniczyli import tego złego węgla od tych wrednych kacapów - tak ograniczyli że sami sprowadzają go kilkukrotnie więcej - ale dobrze niech górnicy dalej ślepo idą jak w dym za wybranym przez siebie przewodnikiem dudą i jego obecnymi głównymi płatnikami
  I można by tak "osiągnięcia" Ekonomiczne, oraz "pomoc rodzinie": opisywać i opisywać

  Zgadza się są mocno dotowane programy RODZINA NA SWOIM czy KORYTO PLUS - lecz nie tyczy to "wyborców" tylko SWOICH
 • @Hades 19:18:46
  Z małych miejscowości młodzi powyjeżdżali już do Anglii, domy w tych miejscowościach pobudowali nowi obywatele RP (niektórzy starzy wieśniacy mówią, że co drugi dom jest budowany przez niePolaków), więc teraz już można na powrót przywracać PRL-owskie dobrodziejstwa, m.in tanią wszędobylską komunikację, remontować na wysoki połysk drogi, ulice, parkingi i skwery, rozbudowywać tzw infrastrukturę (np ścieżki rowerowe, parkowe i leśne siłownie itd)... czyli to wszystko co wcześniej niejednokrotnie blokowano lub niszczono
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:28:41
  @WOJTAS:
  "Obecne ataki na PiS ...mają przyczynę w próbach odbudowy normalności społeczeństwa polskiego"
  "poczynania ówczesnych władz nie wynikały z głupoty, pazerności, czy braku zrozumienia procesów; były świadomie zaprojektowane"

  @Humpty Dumpty :
  "Gwiazdowski przecież od 28 lutego 2006 r. do września 2007 r. jako przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej był Prezesem Rady Nadzorczej ZUS"

  Raz Panie Wojtas piszesz Pan jedno a raz drugie
  To kto wg Pana rządził pomiędzy wspomnianym przez autora okresie:
  "od 28 lutego 2006 r. do (listopad) września 2007"
  - Tolek Banan
  - a może Jaś Fasola

  Tak to jest jak się wybiórczo traktuje fakty by w ślepym fanatyzmie bronić swych idoli
  "cel uświęca środki" - co?

  I jak jesteśmy przy PIS'dzielczej pomocy socjalnej/dla rodziny to może Pan Wojtas powie kto ujebał Polaków w tzw.:
  "ULGĘ MELDUNKOWĄ"?
  - też Tolek Banan, bądź Jaś fasola

  - czy kaczelnik z PIS'dzielcami ???

  A może będzie chciał Pan przykryć to pomyłką, czy też niedopatrzeniem?
  Albo że w tym samym czasie PIS'dzielcy wprowadzili inne pomocne ludziom przepisy?

  Ano wprowadzili: tańszy wykup mieszkań lokatorskich - czy jak tam zwał
  Tylko czy to był przypadek?
  Nie sadzę
  Bo jednocześnie z tym bonusem na wykup mieszkania cichaczem zmieniono "ulgę mieszkaniową" na "ulgę meldunkową" o której praktycznie nikt (z notariuszami włącznie) nie miał pojęcia
  Platfusy gdy doszły do władzy praktycznie od razu te gów..o z powrotem zmieniły na starą "ulgę mieszkaniową"
  Zaś gdy tylko PIS'dzielcy ponownie dorwali się do władzy "nagle przypomnieli sobie" o tamej swojej zmianie ulg i zaczęli walić w ludzi dziesiątkami tysięcy domiarów
  I tak to Ci którym niby pomogli zaoszczędzić średnio powiedzmy po 6-10 tysięcy zaczęli spłacać po 40-80 tysięcy (i więcej) i to egzekucjami komorniczymi
  Nie ma co - to dopiero pomoc - tylko pytanie dla kogo?

  PIS'land PIS'land ueber alles !!!!! No nie?
 • @Jan Paweł 19:38:05
  Nie tylko Anglia - Belgia, Holandia, Niemcy, Włochy, Norwegia, Islandia, Irlandia..... (mało kto już się kieruje jak kiedyś tłumami do JUESEYA i Canady)
  Mieszkam w rejonie gdzie multum, dosłownie multum ludzi pouciekało z tego debilnego kraju - wróć kraju rządzonego przez debili, więc wiem i widzę co się dzieje i jak to wygląda.
  Tym bardziej że kilka tat temu wyprowadziłem się na tzw. "Wieś", która wieś tylko starą zieloną tablicą przypomina (no i któraś stara sąsiadka ma krowę i kilka kur)
  Domy w połowie puste
  Zostali mocno starzy, pół/rodziny (drugie pół za granicą) i... tacy debile patrioci jak ja....
  Aż łza się w oku kręci
 • @Jan Paweł 11:00:51
  "Czyli jakby na to nie patrzeć PRL wraz z ówczesnym ZUS-em działał o wiele, wiele lepiej niż dzisiejsze 500+."

  1. A był PIT, VAT i tyle akcyz?
  2. Tak pięknie żarło i zdechło... ;-(

  "Zupełnie nie rozumiem jak ZUS zniszczył demografię?"

  1. Nie zrobił tego sam, tylko do spółki z VAT i PIT bo pierwszy jest debilnie skonstruowany, a drugi jest debilny w samej swojej istocie.

  2. Czy jest Pan w końcu w stanie załapać, że jak państwo zabiera ludziom ponad 80% dochodu, to najpierw jebnie gospodarka (efektem są długi) a zaraz potem demografia?
 • @Jan Paweł 11:00:51
  "Zupełnie nie rozumiem jak ZUS zniszczył demografię?"

  A ja zupełnie nie rozumiem po co zatrudniać ponad 40tys urzędników do wyliczania świadczeń jak te mogą być ustalane globalnie bez uwalania przedsiębiorczości i demografii (razem z VAT, PIT i akcyzami).

  Wytłumaczy mi Pan? Tylko proszę, żeby Pan nie używał argumentu, że "w okienku można coś załatwić" bo nie wyrobię.... ;-DDD
 • @Hades 19:39:06
  "Zaś gdy tylko PIS'dzielcy ponownie dorwali się do władzy "nagle przypomnieli sobie" o tamej swojej zmianie ulg i zaczęli walić w ludzi dziesiątkami tysięcy domiarów..."

  O kuźwa... pierwsze słyszę. Nawet z trzeciej lub n-tej ręki nie miałem takiego info.
  Do tej pory myślałem, że to tylko ekonomiczni pomyleńcy (słynny przypadek, że urzędnik jest ważniejszy niż przedsiębiorca, bo wydaje pozwolenia) ale widzę, że to "ładne" aferały.

  Pozdro!
 • @Hades 19:18:46
  "Gów..o a nie wskrzeszą PKS'y..."

  Szanowny Trybeus pisał niedawno na temat czosnkowego Mobilisu - coś mi się widzi, że jeśli już będą jakieś połączenia to właśnie obsługiwane przez tę firmę (ewentualnie pod przykrywką starych PKS-ów) i zyski będą szły do eskimośków - nawet jeśli połączenia będą nierentowne to rentowne będzie dofinansowanie z budżetów samorządów... :-(
 • @Mariusz G. 18:29:53
  Może Autor się walnął...?
 • @ Autor
  Walnąłeś się?
 • @Hades 19:50:20
  To jak teraz przyjedziesz tam na wieś, to zastaniesz tam pokupowane przez obcych co lepiej ulokowane pola rolne poprzerabiane na działki budowlane i pobudowane domy, jakby inspirowane obca kulturą, gdzie przed domami stoją nierzadko auta z rejestracją np z Berlina, albo Hamburga...
  To jest juz koniec naszej Ojczyzny...
 • @Jasiek 21:34:16
  PRL nie zabierał 80% a co najwyżej jakieś 10%. Wiem bo starsi znajomi prowadzili prywaciarstwa które splajtowały bo Kraj zalały sieciówki.
  Gierek trzymał zamknięte granice, ale myśmy chcieli Zachodu... No to przyszedł
 • @Jasiek 21:43:42
  W PRL-u było ok 100tyś urzędników, obecnie jest ich już przeszło 1mln!!!

  Czyli w PRL-u co 400-tny Polak był urzędnikiem a obecnie co 35-ty!!!! POLAK JEST URZĘDNIKIEM!!!
 • @Jan Paweł 22:01:02
  "PRL nie zabierał 80% a co najwyżej jakieś 10%."

  1. Takie rzeczy Pan wie i pomimo tego zadaje Pan takie pytania?
  Przecież to ręce opadają...

  2. Zawsze twierdziłem, że w PRL było mniej socjalizmu niż w IIIRP.
 • @Mariusz G. 18:29:53
  Zapewniam, że zajrzałem. Na dodatek widziałem, co z treści uzasadnienia brał ZUS, a także sądy. Pozdrawiam.
 • @Humpty Dumpty 22:43:30
  Domyślam się,że Autor zna treść tych wyroków i stąd przeświadczenie, że trochę nimi manipuluje. Sam, o Gwiazdowskim mam nienajlepsze zdanie, ale tu brak jest zupełnie związku. Nie sądzę, by można było wymagać od prezesa by wgłębiał się w treści indywidualnych decyzji. Natomiast, to rolą sądów jest poskramianie głupawych urzędników z przerostem ambicji czy niewłaściwie zmotywowanych. Tu zdecydowanie winiłbym leniwe i głupie sądy, bo przecież to ich kontrola ma zapobiegać urzędniczym nadużyciom.
  Więc wyjaśniając innym czytelnikom: wyroki SN (moim zdaniem słuszne) dotyczyły sytuacji ewidentnego unikania ZUS dzięki dobrodziejstwom umowy o pracę nakładczą, natomiast później, zapewne, posłużyły do niszczenia osób wykonujących uczciwie pracę nakładczą, poprzez posługiwanie się jako argumentem cytatami wyrwanymi z kontekstu (co jest normalką w funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości)
 • @Jan Paweł 11:00:51
  "przecież za PRL-u (czyli także działalności ZUS-u) liczebność Polaków wzrosła od ok 25mln po II wojnie do 40mln pod koniec epoki Gierka. Prognozy na rok 2000 były rzędu 60mln... "

  Gdyby nie to, że paszporty były schowane w szufladach UB to połowa z nich by zwiała z tego "raju", tak dobrze było za PRL-u.

  Najgorsze, że po 1989 r. mieszkańcy Polski (w 95% katolicy) zamiast raźno wziąć się za odbudowę kraju machnęli na to ręką.

  No cóż, wygląda na to, że reset będzie twardy.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031