Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
412 postów 406 komentarzy

w obronie praw mojego kraju...

Humpty Dumpty - Animalia, Chordata, Vertebrata, Mammalia, Placentalia, Primates, Hominoidae, Homo, Homo sapiens.

Trójca niekatolicka

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Krucjata Kerenora na tym forum wymierzona jest wyłącznie w Kościół Katolicki. Popatrzmy zatem, jakie jest zdanie o Trójcy innych chrześcijan.

 

 

1.

Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

 • Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
 • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

2.

Kościół Ewangelicko – Metodystyczny:

 Jedynie Bogu w Trójcy Jedynemu należna jest cześć i chwała. Wszelkie inne kulty – natury, człowieka, wytworów jego rąk – nie powinny mieć miejsca w Kościele Jezusa Chrystusa.

3.

Kościół Ewangelicko – Augsburski:

Luter powiedział: „Słowo Trójca Św. nie występuje w Biblii, lecz trzy osoby jedynego Boga są udokumentowane w Piśmie Św. Rezygnuję ze wszelakich wyjaśnień, nie wiem jak to jest, ale wierzę w takiego Boga”. Bóg jest niepojęty.

4.

PRAWOSŁAWIE również wyznaje Trójcę.

5.

Adwentyści Dnia Siódmego:

Bóg jest jeden: Ojciec, Syn i Duch Święty, jedność trzech wiekuiście współistniejących osób. Bóg jest nieśmiertelny, wszechmogący, ludzkie zrozumienie, a jednak znany dzięki objawieniu samego siebie. Godzien jest wiecznej czci, uwielbienia wszechwiedzący, przewyższający wszystko i zawsze istniejący. Jest On nieskończony i niepojęty przez i służby całego stworzenia.

5 Mojż. 6,4; Mat. 28,19; 2 Kor. 13,13; Efez. 4,4-6; 1 Piotra 1,2; 1 Tym. 1,17; Obj. 14,7.

6.

W dyskusji n/t osobowości Ducha Świętego można zadać pytanie: "A skąd wiesz, że Bóg jest osobą?"

2.1. Osobowość Boga...

Jest to ciekawy problem. Ci, którzy odrzucają osobowość Ducha, stają przed dość trudnym problemem: Skąd wiedzą, że Bóg jest osobą? Przecież nigdzie w Biblii nie ma wyrazu "osoba". Na jakiej więc podstawie utrzymują, że Bóg jest osobą, a Duch nie? Tym bardziej, że Bóg jest też nazwany Duchem (J.4:24).

(Jarosław Zabiełło – Osobowość i Boskość Ducha Świętego)

7.

Argumenty za osobowością Ducha Świętego:

a) Dz.13:2 "rzekł Duch Święty: Odłączcie mi [grec. "mou"] Barnabę i Saula do tego dzieła do którego [JA] ich powołałem."

Dz.10:19-20 "RZEKŁ MU DUCH: Oto szukają cię trzej mężowie; wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, BO JA ICH POSŁAŁEM".

 

b) 'NIE ZASMUCAJCIE BOŻEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia' (Efez.4:30) – jak Kerenor czy inna Bara-bara wyobraża sobie zasmucenie tchnienia należącego do kogoś innego?

 

c) "Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, NAUCZY WAS WSZYSTKIEGO i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem." (J.14:26).

 

d) "Bo któż z ludzi wiem, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo KIM JEST BÓG, NIKT NIE POZNAŁ, TYLKO DUCH BOŻY."( 1Kor.2:11)

 

e) "I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego (...) Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli." (Dz. 5:3-5)

Bezspornie z powyższych cytatów wynika OSOBOWOŚĆ Ducha Świętego.

8.

Na terenie RP wiarę w „Dwójcę Świętą” ze wskazaniem na mocniejszego Boga reprezentują tylko świadkowie Jehowy i inni pogrobowcy Russella.

9.

Na blogu Kerenora user Trubadur podnosi Mt.28:19 "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Userka Bara-bara  pyta usera, czy wie, co to znaczy imię?

I OCZYWIŚCIE NIE PODAJE OBOWIĄZUJĄCEJ WG NIEJ DEFINICJI.:)

Odpowiedź na wybieg userki znajdziemy u Jarosława Zabiegły:

W Mt.28:19 Chrystus poleca chrzcić "W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", a więc w imię trzech osób. W Piśmie Św. imię dotyczy osoby, a nie mocy. Niektórzy ŚJ mówią, że też mówi się "w imieniu prawa". Niechcący jednak wykopali grób swemu własnemu stanowisku, gdyż robić coś w imię czegoś zakłada jedność tego czegoś. Np. można coś zrobić w imieniu pracowników, albo w imieniu zakładów pracy itp. W każdym wypadku podmiot jest jednorodny. Lecz co byś powiedział, gdyby ktoś rzekł, że otrzymał polecenie aby coś robić w imieniu króla, kloszarda i bezrefleksyjnej leguminy na półmisku? Właśnie coś podobnego sugerują tu ŚJ, gdyż wg nich Mt.28:19 należałoby odczytać mniej więcej w taki sposób: chrzcijcie w imię Ojca (Boga, który jest osobą i królem), Syna (wg nich: stworzenia, które jest co prawda osobą, ale będąc stworzeniem stanowi istotę o niewyobrażalnie niskiej randze w stos. do samego Boga) oraz Ducha Świętego (nieosobowej energii, którą można porównywać do elektryczności i która ma tyle w sobie osobowości co bezkształtna legumina).

10.

W akapitach 1-5 cytowałem oficjalne stanowiska poszczególnych Kościołów zawarte na ich stronach www.

Jak widać nie tylko Kościół Katolicki naucza o Trójcy.

14 01. 2013

KOMENTARZE

 • ''Luter powiedział:
  „Słowo Trójca Św. nie występuje w Biblii, lecz trzy osoby jedynego Boga są udokumentowane w Piśmie Św. Rezygnuję ze wszelakich wyjaśnień, nie wiem jak to jest, ale wierzę w takiego Boga”. Bóg jest niepojęty.''
  ////

  Dla Lutra, ktory mial wyksztalcenie katolickie, Bog byl niepojety.
  Czy rozumial co napisano?
  Raczej nie.

  ''KRYTYCZNE podejście Lutra do niektórych ksiąg Nowego Testamentu – Listu Jakuba, Listu Judy, Listu do Hebrajczyków i Apokalipsy – znalazło swój wyraz w przedmowach do ksiąg oraz adnotacjach do tekstu biblijnego, a także w zmianie tradycyjnej kolejności ksiąg Nowego Testamentu. ...
  Większość błędów tłumaczenia znajduje się w Księdze Hioba i księgach prorockich. Przyczyną błędów był niski jeszcze poziom biblistyki, która wówczas dopiero raczkowała[5].''
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia_Lutra
 • Nic dziwnego, ze wierza w trojce swieta, to nierzadnice - corki macierzy, wielkiej nierzadnicy!
  "(4) A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. (5) A na jej czole wypisane imię - tajemnica: "Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".''(Ap.17:4,5)
 • @Humpty Dumpty
  W Biblii nie ma słowa o Trójcy. Ale jest zapis o trzech osobach, których Abraham gościł w swoim domu.I spożywali chleb, który im został podany przez Abrahama. Kim byli wędrowcy nie wiemy. Aniołami?? To dlatego przyjmujemy pewność wiary w Trójcę Świętą, jest to wiara całego Kościoła i nas wszystkich wierzących w Boga. ŚJ są po za Kościołem. Pozdrawiam.
 • Humpty Dumpty
  Humpty Dumpty, napisales:

  ''Userka Bara-bara pyta usera, czy wie, co to znaczy imię?

  I OCZYWIŚCIE NIE PODAJE OBOWIĄZUJĄCEJ WG NIEJ DEFINICJI.:)

  Odpowiedź na wybieg userki znajdziemy u Jarosława Zabiegły:

  W Mt.28:19 Chrystus poleca chrzcić "W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", a więc w imię trzech osób.''
  ///


  Slowa ''w imie'' wcale nie musza oznaczac, ze chodzi o osobe.

  Mamy takie zwroty jak: w imie wolnosci..., w imie niepodleglosci..., w imie czego...? w imie postepu..., w imie nauki...

  https://www.google.no/search?q=w+imie...&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nb-NO:official&client=firefox-a
 • @Humpty Dumpty
  Podales mi definicje Jarosława Zabiegły.


  To ja podam ci definicje z wikiepedii:

  ''Duch Święty pojawia się wedle części komentatorów w Starym Testamencie już w drugim wersecie Księgi Rodzaju: „(...) a Duch Boży unosił się nad wodami”, jednakże należy przyjąć, iż użyte tu pojęcie Ducha Bożego (ruah) należy rozumieć jako wiatr, powiew, powietrze lub tchnienie[a]. Stąd w podanym tekście nie oznacza osoby Ducha Świętego, lecz twórczą moc Bożą. Duch Boży był czynny także w akcie stwórczym człowieka (Rdz 2,7)[2]. W języku hebrajskim występuje w rodzaju żeńskim. Nie jest hipostazą, lecz mocą działania prorockiego[3][4]. W dalszych księgach pojawia się jednak bardzo rzadko (por. Ps 104, 30). Chrześcijanie wierzą, że prorocy mówili za sprawą właśnie Ducha Świętego, co znalazło swój wyraz w powszechnym wyznaniu wiary: „(...) i mówił przez proroków (...)” (por. 1 Sm 10, 6). Co bardzo ważne, w pierwotnym greckim tekście tego nicejskiego wyznania wiary brakuje rodzajnika przy Duchu Świętym, co świadczy, że tego artykułu nie odnoszono do Trójcy Świętej. Innymi słowy: trzecia część Symbolu wskazuje przede wszystkim na Ducha Świętego nie jako na trzecią Osobę Boską, tylko na Ducha Świętego, jako na dar Boga dla historii w gminie wierzących w Chrystusa[5]. Księgi prorockie stanowią większą część Starego Testamentu, w którym Duch Jahwe był mocą nieosobową, przedstawianą w sposób antropomorficzny: jako ramię, oblicze lub tchnienie Boga[6]. Sam zaś Stary Testament objawia Ducha Świętego jako dar, jako działającą moc Bożą, lecz nie jako osobę[7][8]. Także Jezus, jako Mesjasz, miał działać pod wpływem mocy Bożej, gdy spoczął na nim Duch Jahwe. Duch ten nie oznaczał trzeciej osoby Trójcy, lecz nieosobową moc[9]. Także Nowy Testament nie zna pełnej manifestacji hipostazy Ducha Świętego[10]''
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Duch_%C5%9Awi%C4%99ty
 • Elizeusz prosi o ducha
  (9) Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: Niechby - proszę - dwie części twego ducha przeszły na mnie!

  2 Ks. Królewska 2:9, Biblia Tysiąclecia)
 • Ew. Łukasza 11 : 13
  (13) Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą

  Ew. Łukasza 11:13, Biblia Tysiąclecia
 • Izajasz 44 : 3
  (3) Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję Ducha mego na twoje plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków.

  Ks. Izajasza 44: 3, Biblia Tysiąclecia
 • @Bara-bar 09:42:40
  Nie bądź śmieszna. Przytaczasz tekst napisany przez jakiegoś jehowitę.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031